1980-1981: S’inicien les activitats de Temps de Lleure PREJU.

En el curs 1980-81 s’obre el Preju com a ambient educatiu en el Temps Lliure. Acull a adolescents de 12 a 16 anys tant de l’escola però obert a tots els del barri que volguessin participar i ser socis/es. En un inici, era durant els divendres i dissabtes a la tarda.
Durant el mes de juliol s’organitzaven Colònies de 15 dies de durada per a cada grup; la primera quinzena estava dedicada als nens/es dels cursos d’EGB de 3r a 6è de l’escola; a la segona quinzena a tots els del Preju.