Equip directiu

EQUIP DIRECTIU

Director General: Toni  Lázaro
Directora Pedagògica: Laia Serrat.
Cap d’estudis: Ivà Morcillo
Educació en la Fe: Mari Aguilar
Educació Infantil i Primària: Rosa del Águila.
Administradora: Carme Invernón