Equip directiu

EQUIP DIRECTIU

Titular: Toni  Lázaro
Directora Pedagògica: Eva Mata.
Cap d’estudis: Laia Serrat
Educació en la Fe: Clara del Águila.
Educació Infantil: Laia Serrat
Educació Primària: Ivà Morcillo.
Administradora: Carme Invernón