Comunitat germanes

Actualment, la comunitat de les Filles de Maria Auxiliadora – Salesianes està formada per 8 germanes que continuen mantenint el carisma salesià entre nosaltres, sent un punt important de referència per a tots.

Estan implicades en tasques a l’escola, en els projectes socials del Pam a Pam i el Viver i en l’Associació juvenil Preju Sarau, a més d’altres activitats pastorals a la Inspectoria Maria Auxiliadora.