Ambients

Segons el pedagog Francesco Tonucci “les aules haurien de desaparèixer: l’escola no hauria de tenir aules, sinó tallers i laboratoris, i els nens s’haurien de moure i passar d’un lloc a l’altre en funció dels seus interessos”.  Aposta per la barreja d’alumnes de totes les edats ja que a la vida la gent està barrejada. L’educació ha de permetre que cada persona descobreixi allò que la fa potencialment excel·lent.

A educació infantil es treballa per ambients de lliure circulació totes les tardes de la setmana, això vol dir, que tot nen o nena cada tarda pot triar a quin ambient vol anar: «bla, bla, bla», «més o menys», «1000 peces», «cre-art», «historietes», «juguem», «toca-toca» i «explora».

A l’etapa de Primària també es treballa per ambients de lliure elecció, els cinc dies a la setmana. Els ambients són: «bla, bla, bla», «més o menys», «1000 peces», «cre-art», «càmera… acció», «amazing», «rodamon» i «explora».

Ens organitzem per comunitats d’aprenentatge:

– Comunitat de petits: P3, P4 i P5

– Comunitat de mitjans: 1r, 2n i 3r

– Comunitat de grans: 4t, 5è i 6è.

Una experiència realment emocionant!

  • file9-1
  • file6-1
  • file5-1
  • file1-1