Departament d’orientació

EOP (EQUIP D’ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA)

Psicopedagoga: Gemma Rodríguez.
Directora pedagògica: 
Laia Serrat.
Mestra d’Educació Especial: 
Carme Castillo.