CANAL DE COMUNICACIÓ

El canal de comunicació, també conegut com a canal de denúncies o whistleblower és un mitjà que fem servir a la nostra empresa per tal de facilitar la comunicació àgil i confidencial de possibles irregularitats que puguin suposar incumpliments normatius. Les comunicacions poden presentar-se de manera anònima.

Aquest canal pot tenir diferents formats (e-mail, verbal, bústia física al propi centre, telefònic al 937882065 o a través del nostre formulari de denúncies.

A la dreta teniu el formulari que un cop descarregat podeu omplir i enviar-lo per qualsevol de les vies compatibles ja descrites.

També disposeu de la normativa i política reguladora del canal de comunicació.