Treball per projectes

Tota l’escola realitza investigacions segons les preguntes que van sorgint a les classes mitjançant les converses d’aula. L’aprenentatge és globalitzador i permet partir del nostre entorn per donar significat a tot el procés. L’important no és respondre la pregunta si no tot el que es genera en la recerca durant el temps i les propostes  que es van realitzant al llarg de la investigació.