Consell escolar

CONSELL ESCOLAR

Presidenta: Eva Mata.
Representants Titulars: 
Toni Lázaro, Raquel Noain i Miquel Armengol.
Representants mestres: 
Silvia Canales, Maribel Moral i Cristina Gámez.
Representants pares: Victòria Padilla i Ignasi del Águila.
Representant de l’AFA: Jordi Babio.
Representant Municipal: Carme Gil de Bernabé.
Representant PAS: Carme Invernon