Claustre de professors

EDUCACIÓ INFANTIL

CURS TUTOR/A
P3A Montse Fontanet
P3B Gemma Herrera
P4A Dolors Jordan
P4B Rosa del Águila
P5A Francesc Torras/Evelyn Chiquero
P5B Alba Codina

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

CURS TUTOR/A
1rA Eva Mata
1nB Begoña Nicolás
2nA Sílvia Canales
2nB Loreto Pereira
3rA Mari Aguilar
3rB Carles Alcoberro
3rC Laura Sanllehí
4tA Manel Egea
4tB Ana Martínez
5èA Susanna Giménez
5èB Maribel Moral
6èA Sara Milian
6èB Cristina Gámez
6èC David Sánchez

 

ESPECIALISTES

 

MESTRE/A ESPECIALITAT
Yolanda Fages Educació Física
Carme Castillo Educació Especial
Francesc Casarramona Educació Artística: música
Laia Serrat Educació Infantil i Directora Pedagògica
Tere Andrés Educació Primària
Mercè Travé Anglès
Judit Arguera Vetlladora/ Educació Infantil
Clara del Águila Religió
Gemma Rodríguez Psicopedagoga / Educació Infantil
Iván Morcillo Educació Primària i Cap d’Estudis
Toni Lázaro Educació Primària i Director Titular