Equip docent

EQUIP D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

CURS TUTOR/A
1rA Begoña Nicolás
1nB Sílvia Canales
2nA Eva Mata
2nB Loreto Pereira
3rA Carles Alcoberro
3rB Ana Martínez
4tA Mari Aguilar
4tB Manel Egea
5èA Cristina Gámez
5èB Maria Vallribera
6èA Susanna Giménez
6èB Maribel Moral