Família – Escola

RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA
INFANTIL:
– ENTREVISTA INICIAL A P3: la tutora o tutor es troba amb la família durant els primers dies de setembre, per conversar i conèixer aspectes concrets de l’infant que faciliten l’adaptació.

– BERENAR DE BENVINGUDA: abans d’iniciar el curs, totes les famílies, mestres i infants, són convidades a participar d’un berenar, amb una primera presentació general i després a les aules, per conèixer l’espai on estaran i establir un primer contacte.

– REUNIÓ A L’OCTUBRE: un cop ja iniciat el curs, es realitza una primera trobada amb les famílies, més organitzativa.

– TROBADA AL NADAL: després de gaudir de les actuacions de Nadal, les famílies es troben a les aules per compartir un pica pica amb mestres i infants, escoltar el vers i acomiadar el trimestre.

– AMBIENTS OBERTS: un cop al curs, les famílies poden visitar els ambients en ple funcionament per veure com treballen els infants i conèixer millor la metodologia.

– CONFERÈNCIA EN FAMÍLIA A P4: Les famílies són convidades a preparar una petita exposició/activitat dirigida al grup del seu fill/a per explicar el seu ofici. Durant tot el curs, cada família s’apunta quan li va bé.

– REUNIÓ AL FEBRER: es realitza una segona trobada amb les famílies aquest cop per tractar temes més metodològics del curs i conversar sobre l’educació amb elles.

– CANVI D’ETAPA P5-PRIMÀRIA: Cap al mesos de maig-juny, les famílies de P5 estan convidades a participar en una trobada on visitaran els ambients de mitjans per conèixer la nova dinàmica i on podran rebre resposta sobre algunes inquietuds sobre el canvi.
PRIMÀRIA:
– REUNIÓ SETEMBRE: un cop ja iniciat el curs, es realitza una primera trobada amb les famílies, més organitzativa.

– TROBADA AL NADAL: després de gaudir de les actuacions de Nadal, les famílies es troben a les aules per compartir un pica pica amb mestres i infants, escoltar el vers i acomiadar el trimestre.

– AMBIENTS OBERTS: un cop al curs poden visitar els ambients en ple funcionament per veure com treballen els infants i conèixer millor la metodologia.

– CONFERÈNCIA EN FAMÍLIA: un cop cada 2 anys, les famílies són convidades a preparar una petita exposició/activitat amb els alumnes del grup del seu fill/a sobre un tema proposat. El preparen a casa de forma conjunta i es realitza davant del grup també de forma conjunta.

– REUNIÓ AL FEBRER: es realitza una segona trobada amb les famílies aquest cop per tractar temes més metodològics del curs i conversar sobre l’educació amb elles.

– COMIAT DE SISÈ: a final de l’etapa educativa a l’escola es fa un acte festiu d’acomiadament dels alumnes on també hi participen mestres i famílies dels alumnes de sisè.

TOTA L’ESCOLA:
– TROBADA DE DELEGATS: cada grup té un pare o mare delegat que participa d’una trobada trimestral, on reflexionem conjuntament sobre l’educació, tot prenent un cafè.

– L’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes): organitza xerrades formatives per a tota la comunitat educativa.

– TALLERS D’ACOMPANYAMENT: volem iniciar la realització d’uns tallers per a tota l‘escola que serveixin per millorar l’acompanyament del procés educatiu dels infants des de casa.

– COMISSIÓ DEL PATI: en el projecte de la creació del pati educatiu, hi ha representats de tota la comunitat educativa (alumnes, mestres, monitors i famílies).