Equip docent

EQUIP D’ EDUCACIÓ INFANTIL

CURS TUTOR/A
P3A Rosa del Águila
P3B Alba Codina
P4A Dolors Jordan
P4B Gemma Herrera- Jennifer López
P5A Montse Fontanet
P5B Francesc Torras- Marta Vega