Canguratge

OBJECTIUS

  • Facilitar la conciliació familiar
  • Ofererir un espai de joc
  • Possibilitar la trobada d’alumnes de diferents edats

ESPAIS:

  • Aules i pati

HORARI i PREU:

  • opció 1: 8:00 a 9:00       27,50€
  • opció 2: 8:30 a 9:00       15€
  • opció 3: 17:00 a 17:30     15€