Objectius i criteris

Compartim els objectius i els criteris d’avaluació que hem anat revisant al llarg del primer trimestre. Aquests ens serveixen de referència per valorar el progressiu grau d’adquisició de les competències bàsiques de cada alumne segons els ítems que hem acordat seguint el currículum previst per a cada etapa.

Tot i que estan força embastats pot haver-hi modificacions segons el curs vagi avançant degut a properes revisions per tal de poder adaptar-nos a la situació de cada grup ja que la situació actual és complexa i, com ja ens van avisar del departament d’Educació, l’evolució de cada procés d’aprenentatge és diferent de la que coneixíem d’altres anys.