Robòtica

Aquesta proposta ofereix una metodologia d’aprenentatge innovadora que vol afavorir la creativitat, la iniciativa, el treball en equip, la utilització de les intel·ligències múltiples i l’excel·lència a partir de la imaginació, les matemàtiques i la tecnologia.

Tot això s’aconsegueix gràcies a la resolució de problemes que es van plantejant als alumnes, de manera que han de ser creatius per tal de resoldre’ls, utilitzant el pensament computacional i l’abstracció. Introduint propostes relacionades amb la robòtica, la programació i el disseny 3D. La comunitat de Petits utiltiza Bee bots, la comunitat de Mitjans Lego Education WeDo 2.0 i la comunitat de Grans Lego Mindstorm (Ev3).