15 de desembre de 1977: S’estrena el nou gimnàs.

15 de desembre 1977: estrena del nou gimnàs amb la col·laboració de la Caixa d’Estalvis de Terrassa.