15 de setembre de 1986: A 1r d’EGB s’inicia la coeducació.

15 de setembre inicio del curs 1986-1987 amb coeducació a 1r d’EGB