INSIEME

• FORMACIÓ PER A LA MILLORA DE L’EMPLEABILITAT:

Cursos formatius en un àmbit laboral específic, on es treballen tant competències transversals com a coneixements tècnics, així com pràctiques formatives. Curs de Confecció Industrial, Jardineria i electricitat, Perruqueria i estètica, Cures domiciliàries.

C/ NÚRIA, 89 – LOCAL INSIEME