Instal·lacions

EQUIPAMENTS: pati, hort, biblioteca, cuina, gimnàs, pistes esportives, aula polivalent, sala d’actes, aula de música, aula de psicomotricitat, aula d’informàtica, aula de plàstica, aula de racons, aula d’acollida, aula d’idiomes, aules de reforç, laboratori, pissarres digitals interactives, dormitori, ambients d’aprenentatge.

SERVEIS: acollida, menjador escolar, activitats extraescolars, psicopedagogia, A.F.A., escola de famílies